Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van ICT Office, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840 op 14 januari 2009, van toepassing.

ICT~Office (voorheen FENIT) Algemene Voorwaarden kunt u hier inzien.

Sub-modules van belang zijn: