Corkstraat 46, 3047 AC Rotterdam

Algemene voorwaarden

Per 1 juli 2019 hanteren wij nieuwe Algemene Voorwaarden van Nederland ICT. De Nederland ICT Voorwaarden(2014) zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. U kunt bijgaande pdf downloaden.