Implementatie

Bij een goed implementatieproces komt heel wat kijken. Samenwerking en goede communicatie tussen onze specialisten en de gebruikers en ict-professionals bij onze klant staan wat ons betreft centraal in de aanpak. Een gezamenlijke aanpak staat garant voor een vlotte uitvoering en breed draagvlak.

Om een project goed en overzichtelijk te laten verlopen, delen wij de meeste projecten in 5 fases in:

  • Inventarisatiefase;
  • Ontwerpfase;
  • Proof of concept en pilotfase;
  • Uitrolfase;
  • Overdrachtsfase.

In onze aanbiedingen werken wij deze fases op basis van de specifieke situatie verder uit.

Direct Contact

    We willen je graag op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Geef je ons toestemming om je per e-mail op de hoogte te houden?
    Ja, ik wil graag digitale communicatie van KMC Solutions ontvangen.