Corkstraat 46, 3047 AC Rotterdam

Bij een implementatieproces komt heel wat kijken. Samenwerking en communicatie tussen onze specialisten en de gebruikers en ict-professionals bij onze klant staan wat ons betreft centraal in de aanpak. Een gezamenlijke aanpak staat garant voor een vlotte uitvoering en breed draagvlak.

Om een project goed en overzichtelijk te laten verlopen, delen wij de meeste projecten in 5 fases in:

Inventarisatiefase;
Ontwerpfase;
Proof of concept en pilotfase;
Uitrolfase;
Overdrachtsfase.

In onze aanbiedingen werken wij deze fases op basis van de specifieke situatie verder uit.

Plan een vrijblijvende afspraak