Installatie & migratie

Installatie en migratie is vaak onderdeel van grotere implementatie- trajecten. Wij bieden deze dienst echter ook afzonderlijk aan, bijvoorbeeld voor het installeren van nieuwe softwareversies of het migreren van mailomgevingen.

Wij stemmen onze werkzaamheden af op de gebruikersomgeving. Daardoor voorkomen we zoveel mogelijk verstoringen in het werk. Desgewenst werken wij buiten kantooruren, zodat de gebruikers geen last hebben van de veranderingen.

Direct Contact