Corkstraat 46, 3047 AC Rotterdam

Kwetsbaarheid testen

Steeds meer bedrijven vragen om een kwetsbaarheid test ook wel pentest genoemd. Maar waarom willen wij dit eigenlijk?

Afspraak inplannenLees meer

Veel bedrijven denken dat als hun systeem een kwetsbaarheden test heeft ondergaan dat ze AVG/GDPR compliant zijn.  Dit is echter niet het geval, het is een moment opname. Een pentest wordt over het algemeen uitgevoerd om te controleren of de belangrijkste systemen kwetsbaar zijn voor aanvallen. (Intern/Extern).

Daarom is het belangrijk om te weten wat de belangrijkste systemen zijn en waar de aanvallen vandaan komen. Voor het ene bedrijf zal dat bijvoorbeeld een webshop zijn maar voor een ander bedrijf zijn dat de “Internet of Things” apparaten, en voor weer een ander bedrijf is het de informatie die een hacker kan verkrijgen en kan door verkopen aan een concurrerend bedrijf.

Het is essentieel om zelf na te denken wat voor je bedrijf belangrijk is als kwaadwillenden informatie of toegang verschaffen tot jou informatie of systemen.  Een aantal motieven die een kwaadwillend persoon kan hebben zijn:

Verstoring van de business continuïteit
Stelen van informatie voor verkoop of hun voordeel er mee te doen
Manipuleren van data (bijvoorbeeld prijzen aanpassen van webshops)
Reputatie schade aanbrengen
Wraak nemen

Binnen het vak kwetsvaarheden testen zijn er verschillende  manieren hoe iemand informatie kan verschaffen. Een aantal technieken zijn:

 • Netwerk aanvallen intern en extern
 • Social engineering
 • Wireless aanvallen
 • Websites aanvallen
 • Mobiel aanvallen
 • Internet of Things aanvallen
 • Virus en Ransomware aanvallen
 • Cloudcomputing aanvallen

Om te weten waar je als bedrijf kan beginnen zijn er een aantal testen die hieronder worden uitgelegd.

Vulnerability assessment

Ontdekt de kwetsbaarheden binnen de scope van de opdracht, maar geeft GEEN indicatie of de kwetsbaarheden ook uitgebuit kunnen worden. Dit Assessment wordt vaak gebruikt om inzicht te krijgen hoe het is gesteld met de beveiligingsaspecten binnen het bedrijf.

Blackbox testen

Bij een  blackbox test krijgt de tester alleen de naam van het bedrijf. Deze test wordt  niet vaak uitgevoerd omdat dit een arbeidsintensieve klus is die vaak hoge kosten met zich mee brengt.

Greybox testen

Bij een Greybox test  krijgt de pen tester een gedeelte van de informatie van je bedrijf. Bij deze test hoeft de tester niet alles zelf uit te zoeken en zal eerder tot de daadwerkelijk gesimuleerde aanval overgaan en de systemen uitvoerig te testen.

Whitebox testen

Het gaat meestal om Greybox of Whitebox testen.

Een hacker streeft een doel na en komt vroeg of laat achter de juiste informatie. Er zijn hackers die hier een dagtaak aan hebben en er zijn hackergroeperingen die gezamenlijk aanvallen uitvoeren en informatie met elkaar delen.

Vrijblijvende afspraak

Plan hier een vrijblijvende afspraak in.

  Hoe kan ik kwetsbaarheid testen?
  Kwetsbaarheid kan getest worden door middel van blackbox, greybox en whitebox testen. Kwetsbaarheid kan op veel verschillende vlakken worden gemeten.
  Wat zijn blackbox testen?
  Bij een blackbox test ontvangt de tester slechts de naam van het bedrijf. Dit is een arbeidsintensieve variant.
  Wat zijn Whitebox testen?
  Bij een Whitebox test krijg de tester veel informatie over het bedrijf, de systemen en het netwerk. Whitebox testen zijn tevens makkelijker en sneller uit te voeren dan blackbox testen.