KMC Solutions behaalt het ISO 27001 certificaat

KMC Solutions is trots om te melden dat zij het NEN-ISO/IEC 27001:2013 certificaat behaald hebben. Ons Datacenter was al 27001:2013 gecertificeerd, zodat nu onze hele keten gecertificeerd is.

Informatie Beveiliging

Naast Informatie Beveiliging is kwaliteit ook al jarenlang zeer belangrijk voor ons. Wij zijn al gedurende bijna 10 jaar NEN-EN-ISO 9001:2008 gecertificeerd. U mag er vanuit gaan dat wij al uw vertrouwelijke data integer zullen behandelen bij ons is uw data veilig.

Informatie Beveiliging wordt steeds belangrijker. Per 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken van kracht geworden. Dit betekent dat u als verantwoordelijke voor uw data melding moet doen van een datalek. KMC Solutions heeft door middel van behalen van het NEN-ISO/IEC 27001:2013 inzichtelijk gemaakt hoe zij eventuele datalekken voorkomt.

Wilt u meer weten over onze diensten en hoe wij u daarmee kunnen helpen, neem dan vrijblijvend contact met ons.