Corkstraat 46, 3047 AC Rotterdam

Privacy- & Cookieverklaring

Verantwoordelijke

KMC Solutions B.V., gevestigd aan Corkstraat 46 , 3047 AC Rotterdam, is verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: KMC Solutions B.V Postadres Corkstraat 46 3047 AC Rotterdam Bezoekadres Corkstraat 46 3047 AC Rotterdam T 010-44 666 70 F 010-44 666 79 E info@kmcsolutions.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

KMC Solutions verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt (bijv. via de formulieren op onze website of nieuwsbrief aanmelding) en/of doordat KMC Solutions je toestemming heeft ontvangen om je gegevens te verwerken voor functionele, analytische en advertentie doeleinden (bijv. in een cookiemelding). Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij van jouw zouden kunnen verwerken: – Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – IP-adres – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch contact – Locatiegegevens – Gegevens over jouw activiteiten op onze website – Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) – Internetbrowser en apparaat type KMC Solutions verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KMC Solutions verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamemateriaal. – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. – Je te informeren over onze diensten en producten en wijzigingen daarvan. – Om goederen en diensten bij je af te leveren. – Je in te laten loggen op een portaal vanuit waar je informatie kunt opvragen. – KMC Solutions analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. – KMC Solutions volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte. – KMC Solutions verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

KMC Solutions neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Hoe lang KMC Solutions persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@kmcsolutions.nl.

Delen van persoonsgegevens door KMC Solutions met derden

KMC Solutions verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dit kan tot gevolg hebben dat jouw gegevens naar een land buiten de Europese Unie worden verstuurd. Wanneer dit het geval is, neemt dat bedrijf passende maatregelen die qua niveau minimaal gelijk zijn alsof de verwerking in de Europese Unie had plaatsgevonden. KMC Solutions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en de door haar ingeschakelde verwerkers.

Leveranciers

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens KMC Solutions: Google Suite, Act-On, Zapier, LinkedIn en Facebook.

Google Analytics

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KMC Solutions en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kmcsolutions.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek . We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KMC Solutions neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@kmcsolutions.nl

Wat zijn cookies

Dit zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op jouw computer.

Hoe gebruiken wij cookies

Cookies maken het mogelijk om een website goed te laten werken en inzicht te krijgen in het bezoekgedrag op de website. Met deze informatie kunnen de webdiensten en jouw gebruikerservaring van een website worden verbeterd. Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar.

Welk soort cookies gebruiken wij

Cookies zijn er in de vorm van sessie cookies of persistent cookies. Sessie cookies worden van je computer verwijderd zodra je de webbrowser afsluit. Persistent cookies blijven op je computer opgeslagen totdat ze worden verwijderd of zij hun verloopdatum bereiken. Wij gebruiken de volgende cookies:

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website of zorgen ervoor dat aan jou snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat je onze website bezoekt. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of je instellingen aan te passen. Functionele cookies worden gebruikt om:
  • je verbinding met de website te beveiligen
  • alle andere cookies mee te beheren: een tag management cookie

Niet-functionele cookies

De niet-functionele cookies dienen om ons te informeren over het aantal bezoekers van de website en de manier waarop deze bezoekers de website gebruiken. Deze informatie kunnen wij gebruiken om de website verder te verbeteren. We gebruiken deze cookies ook om jou op andere sites passende advertenties te tonen of om jou gerichte aanbiedingen te kunnen doen. Deze bestandjes verdwijnen vanzelf zodra je je internetbrowser sluit of blijven tot maximaal 12 maanden na je laatste bezoek op je computer bewaard. Analytische cookies worden gebruikt om:
  • de website krachtiger te doen presteren door de laadduur van de pagina’s die je bezoekt te verminderen. Deze data wordt zo veel mogelijk anoniem verzameld.
  • bezoekersdata te verzamelen
  • de gebruikservaring te verbeteren
Advertising cookies worden gebruikt om:
  • informatie te versturen naar andere websites op basis waarvan zij hun reclame kunnen aanpassen.
Social Media Cookies (Facebook, Google+, Twitter, Pinterest) worden gebruikt om:
  • je de mogelijkheid te geven dingen te delen en ‘leuk te vinden’ (‘Like’)

Je toestemming aan ons om cookies te gebruiken en hoe ze te verwijderen

Wanneer je onze website bezoekt, krijg je een cookiemelding te zien. Deze kun je accepteren, waardoor de hiervoor genoemde functionaliteiten kunnen worden gebruikt. Dit is de toestemming die je verleent in het kader van artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet. Het geven van toestemming heeft ook tot gevolg dat de Privacyverklaring wordt geaccepteerd. Accepteer je de melding niet, dan kan het zijn dat de website niet optimaal voor je werkt. Je kan cookies altijd zelf van je computer verwijderen. Kijk hiervoor onder ‘Internet Opties’ in je browser (de Help functie in je browser kan je hierbij helpen). Je kan meer lezen over cookies en hoe ze te verwijderen en controleren op www.aboutcookies.org.Als je ervoor kiest om cookies te verwijderen zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kun je van sommige diensten geen gebruik maken.

Bijwerken cookie- en privacybeleid

Het cookie- en privacybeleid kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in deze informatie, kan je aan de datum die onderaan de informatiepagina zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden, zoals beschreven in het cookie- en privacybeleid, aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al je gegevens. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van het cookie- en privacybeleid.

Je recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.