Corkstraat 46, 3047 AC Rotterdam

NEN (Mobile Device Management)

NEN kiest voor AirWatch als Enterprise Mobility-oplossing

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) ondersteunt in Nederland het normalisatieproces. Als een partij zich tot NEN richt met de vraag om een afspraak tot stand te brengen, gaan ze aan de slag. Ze onderzoeken in hoeverre normalisatie mogelijk is en er interesse voor bestaat. Zij nodigen vervolgens alle belanghebbende partijen uit om deel te nemen. Een breed draagvlak is randvoorwaarde. De afspraken komen op basis van consensus tot stand en worden vastgelegd in een document. Dit is meestal een norm. Afspraken die in een NEN-norm zijn vastgelegd mogen niet conflicteren met andere geldige NEN-normen. NEN-normen vormen samen een coherent geheel.

NEN beheert ruim 30.000 normen. Dit zijn de in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN). In totaal zijn er ruim 800 normcommissies actief met in totaal bijna 5.000 normcommissieleden. Een goed beheer van de omvangrijke normencollectie en de afstemming tussen nationale, Europese en internationale normcommissies, vereist een zeer goede infrastructuur.

Omdat binnen de bedrijfsprocessen van NEN smartphones en tablets een steeds grotere rol spelen, is NEN op zoek gegaan naar een geschikte oplossing om deze efficiënt te kunnen beheren. Bij de keuze van de oplossing speelde ook de beveiliging van bedrijfsgegevens een grote rol.

De EMM (Enterprise Mobility Management) oplossing van AirWatch is gekozen vanwege de uitgebreide beheermogelijkheden, de geavanceerde integratiemogelijkheden in de bestaande ict-infrastructuur en het feit dat de oplossing gehost kon worden binnen Nederland.

AirWatch is al 2 jaar als winnaar aangewezen in het Gartner Magic Quadrant voor oplossingen voor Mobile Device Management, Mobile Application Management en Mobile Content Management en speciaal ontwikkeld om mobiliteit sterk te vereenvoudigen. Meer dan 12.000 klanten over de hele wereld gebruiken AirWatch voor het beheer van hun mobiele infrastructuur.

Bij NEN wordt AirWatch ingezet om automatisch E-mail-, Wifi-, Lockscreen- en Restrictieprofielen uit te rollen. Ook wordt AirWatch gebruikt om Apps, zoals bijvoorbeeld de virusscanner, te distribueren naar de smartphones. Hierdoor wordt het configureren van nieuwe toestellen een stuk minder bewerkelijk voor de beheerders. Daarnaast heeft NEN gekozen om een zogenaamde AirWatch Secure E-mail Gateway (SEG)-server in te zetten om alleen toestellen die door AirWatch worden beheerd de mogelijkheid tot E-mailsynchronisatie te bieden.

Inge van de Baan (Functioneel Beheerder bij NEN): “Doordat we smartphones en tablets nu beheren met AirWatch kunnen we onze medewerkers sneller en beter van dienst zijn, zelfs op afstand, en houden we meer tijd over voor onze kerntaken!”.

KMC Solutions heeft in overleg met NEN de uitrol van AirWatch verzorgd en daarnaast ervaringen en expertise geleverd om zo tot de optimale set van beveiligingsmaatregelen en configuratieprofielen te komen.