NEN (Citrix)


“Een Citrix-implementatie van deze omvang doe je niet zomaar even. Daar is een betrokken, flexibele en technisch zeer vaardige partner voor nodig.”
Sjoerd Feenstra, Hoofd IT Regie


Uitdaging

In een grote, internationaal opererende organisatie als NEN is een betrouwbare, toekomstbestendige en kosteneffectieve ict-omgeving essentieel. Daarom werd het tijd voor een grootscheepse verandering in de manier waarop de ict bij NEN was georganiseerd. Via een tender koos NEN voor KMC Solutions om deze klus te klaren.

Het uitgangspunt was dat de medewerkers overal en altijd gebruik konden maken van dezelfde vertrouwde digitale werkomgeving. Bovendien wilde NEN naar een cloud-based infrastructuur met managed services, zodat zij simpelweg standaardwerkplekken kan afnemen op basis van behoefte. Zo’n elastisch model maakt de ict-omgeving flexibel, kosteneffectief en eenvoudig in gebruik en beheer. Komen er (vast of tijdelijk) medewerkers bij, dan kan het aantal virtuele werkplekken eenvoudig worden aangepast tegen een vaste prijs per werkplek per maand.

Oplossing

Met deze uitgangspunten ging KMC Solutions aan de slag. Na een intensieve interactie kwam een uitgebreid plan van aanpak voor een ambitieus project tot stand. “Kortweg komt het erop neer dat we de complete productieomgeving middels Citrix XenApp en XenDesktop hebben geïntegreerd op VMware clusters”, vertelt Steef Wigman, service delivery manager bij KMC Solutions. “Hierdoor is de complete digitale werkomgeving van zo’n 300 gebruikers middels een mix van Virtual Desktop Infrastructure (VDI) en Server Based Computing (SBC) gevirtualiseerd.”

De complete productieomgeving met de virtuele werkplekken, telefonie, bedrijfsapplicaties en back-upfaciliteiten wordt nu door KMC Solutions gehost bij Datacenter Rotterdam (voorheen R-iX), een van de meest duurzame datacenters van Nederland, op 25 meter loopafstand van haar kantoor. Daar is ook een voorziening voor uitwijk getroffen, zodat NEN-medewerkers te allen tijde hun werk kunnen doen. Op de uitwijklocatie zijn bureaus, stoelen en werkstations aanwezig, er is WiFi voor laptopgebruikers en de telefoon is bedrijfsklaar.

Waar de Productieomgeving in Rotterdam draait, staat de Ontwikkel, Test- en Acceptatieomgeving in Delft. Om een hoge beschikbaarheid te garanderen, zijn bovendien de hoofdprocessen en verbindingen dubbel uitgevoerd. Dat geldt zowel voor het data- en applicatieverkeer als voor het e-mail- en telefoonverkeer.

Beheer

Ook het beheer is geregeld. KMC Solutions zorgt voor het volledige technische beheer op alle platforms en voor het functionele beheer van de kantoorautomatisering en de applicaties. Daarvoor is een helpdesk ingericht voor eerste- en tweedelijnssupport en proactieve monitoring. Voor de derdelijnssupport staat een team van technical consultants van KMC Solutions ter beschikking. Op deze wijze kan op kostenefficiënte wijze hoge SLA’s worden gewaarborgd.

Slotsom

Na een lange periode van voorbereiding werd halverwege 2014 de ict-omgeving omgezet naar de nieuwe situatie. Dat was best spannend. “Er zijn talloze verhalen over Citrix-implementaties die ogenschijnlijk goed zijn voorbereid, maar toch faliekant mislukken en dus was het spannend hoe de eerste werkdag in de nieuwe omgeving zou gaan verlopen”, vertelt Sjoerd Feenstra, Hoofd IT Regie bij NEN. “Ik zette me schrap voor een onrustige periode, maar dezelfde middag zag het er al rooskleurig uit. We hadden weinig tot geen uitval, mensen moesten vooral gewoonweg wennen aan de nieuwe omgeving. De volgende dag was de rust op de werkvloer al grotendeels teruggekeerd.”

Zo’n omvangrijk project doe je niet zomaar, stelt Feenstra. Daar moet je erg goed over nadenken en je hebt er een goede partner voor nodig. “KMC Solutions is niet zo’n grote partij. Daardoor zijn ze heel betrokken en flexibel. Ze hebben hele vaardige mensen in huis, want onze nieuwe virtuele werkplek is helemaal top. Het tijd- en plaatsonafhankelijk werken is sindsdien enorm verbeterd.”

Over NEN

NEN stimuleert en begeleidt de totstandkoming van afspraken tussen (markt)partijen over kwaliteit en veiligheid van producten, processen en diensten. Dit doet NEN op zowel nationaal, Europees als mondiaal niveau. Ook het beheer en de distributie van normen en kennisoverdracht door cursussen en advisering behoren tot haar takenpakket.