SVHW


“De betrokkenheid van de mensen van KMC Solutions bij hun werk is geweldig. Ze willen natuurlijk ook geld verdienen, maar willen vooral goed werk leveren en goede ondersteuning bieden.”
Klaas van Eldik, Algemeen DirecteurSVHW staat voor Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling. SVHW is een samenwerkingsverband van 25 gemeenten, het Waterschap Hollandse Delta en de Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard. SVHW is een zelfstandige organisatie en heeft als belangrijkste taak het heffen en innen van lokale belastingen. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). SVHW is dus een centraal belastingkantoor voor burgers en bedrijven, waardoor zij maar met één instantie te maken hebben voor alle lokale belastingen. Dat is overzichtelijk en efficiënt.

Uitdaging

Om de uitvoering van die taken overzichtelijk en efficiënt te houden, was er werk aan de winkel. Er werd gewerkt met verouderde softwareversies van Windows, NetWare, GroupWise, BorderManager en ZENworks. Ook de beveiliging en back-upoplossing van het netwerk moesten worden herzien en een belangrijk deel van het serverpark moest dringend vervangen worden. Kortom: de gehele infrastructuur moest opnieuw worden ingericht.

Algemeen Directeur Klaas van Eldik besloot in een brede afweging om KMC Solutions de klus te laten klaren. Hij had uit zijn omgeving positieve geluiden over KMC Solutions gehoord. “Bovendien”, vertelt hij, “kwamen ze niet commercieel over, maar waren juist heel nuchter en praktisch. Ze maakten heldere afspraken in plaats van ingewikkelde plannen. Dat sprak mij enorm aan.” Ook werd direct besproken dat KMC Solutions zou adviseren over de personele bezetting en de benodigde kwaliteiten om de ict-omgeving van SVHW te beheren.

Oplossing

Voor de ca. 70 werkplekken en het serverpark is een compleet nieuwe gevirtualiseerde omgeving ingericht met 3 identieke, snelle VMware vSphere-servers, die in een High Availability-cluster geconfigureerd zijn, en een SAN met ca. 12 Tb opslagcapaciteit. De Windows dataserver is geüpgraded naar Windows 2012 Server en er zijn 2 nieuwe HP Switches geïnstalleerd.

Microsoft Exchange 2013 is geïnstalleerd op een nieuwe virtuele Windows 2012 Server. De gehele e-mailomgeving is vervolgens gemigreerd van Groupwise naar Exchange. Applicaties en policies kunnen eenvoudig worden gedistribueerd middels Microsoft System Center 2012 Configuration Manager (SCCM) en de nieuwe back-upoplossing is voorzien van DataProtector 7, zodat ook backups van complete virtuele machines gemaakt kunnen worden.

Slotsom

Het project is inmiddels afgerond. De hele infrastructuur draait als een zonnetje. Dat is het resultaat van goede samenwerking, volgens Van Eldik. Die samenwerking krijgt zeker een vervolg, want er zijn al gesprekken gaande over een upgrade naar Windows 7, uitbreiding van het serverpark en een uitwijklocatie.

KMC Solutions heeft volgens Klaas van Eldik zowel gevoel voor mensen als verstand van techniek. Dat heeft enorm geholpen bij het nemen van belangrijke technische beslissingen, zo stelt hij. “De mensen bij KMC Solutions zijn zeer betrokken en hebben een groot gevoel voor verantwoordelijkheid. Ze hielden de lijnen met onze organisatie open en trokken aan de bel als dat nodig was.”